การชำระเงิน

การชำระเงิน
1). มัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน

2). 50% ทันทีหลังส่งมอบงาน

3). การชำระเงินโดยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร