• PRODUCT SERVICE

    สิ่งสำคัญก่อนทำการขัดพื้นไม้นั้น จำเป็นต้องทราบว่า พื้นไม้นั้นต้องมีการซ่อมหรือไม่ สาเหตุมาจากการ ผุ  สีลอกล่อน(เนื่องมาจากสีหมดอายุ)  ปลวก มอด ทำลาย ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมไม้ก่อนทำงานขัดพื้นไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการซ่อมแซมพื้นมิฉะนั้น การขัดพื้น  การทาสีพื้นใหม่ก็จะไม่เกิดประโยชน์  ดังนั้น การซ่อมแซมพื้นไม้นั้น เป็นงานสำคัญลำดับแรก
    ในกรณีที่พื้นไม้มีสภาพดี ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมก็สามารถทำงานขัดได้  ซึ่งในงานขัดนั้น ต้องมีการดูแลคุณภาพการขัดให้ดี ไม่ให้มีรอยคลื่น  ดังนั้น  การทำงานขัดพื้นไม้ที่ดีต้องมีความเข้าใจในเนื้องาน และมีเทคนิคในการขัดพื้นไม้  ก็จะส่งผลให้งานทาสีพื้นไม้มีประสิทธิภาพที่ดีตามไปด้วย
    

 ก่อนเริ่มงานขัดพื้นไม้

      ความร่วมมือจากท่านลูกค้า

1.การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง และสิ่งของอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของท่านลูกค้า ที่จะต้องขนย้ายเพื่อให้พื้นที่ว่ง ทำให้สามารถขัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผลงานออกมาดีและเสร็จทันเวลาตามที่ได้ตกลง

2.ร้านไม้ไทยอิสระ ขอแนะนำว่า  ในกรณีที่ท่านเจ้าของสถานที่ที่ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ ควรลำดับความสำคัญ และบริหารงานของผู้รับเหมาแต่ละรายให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้งานในภาพรวมมีผลงานออกมาดีและไม่ต้องทำงานแก้ไข หรือทำงานซ้ำ ทำให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น

3.การขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อยนั้น  จะช่วยลดฝุ่นประมาณ90%เมื่อเทียบกับเครื่องขัดไม้เดิม(ชนิดใช้น้ำมัน)  ฝุ่นหนักหรือขี้เลื่อยจะตกอยู่กับพื้นไม้ ซี่งพนักงานของเราจะเป็นคนดูแลรักษาความสะอาดให้อย่างเป็นที่เรียบร้อย

4.การขัดพื้นไม้นั้น อาจจะกระทบกับบัวผนังบ้าง(ในกรณ๊ที่ไม่เปลี่ยนบัว) จึงต้องขอความร่วมมือกับท่านลูกค้าช่วยป้องกันบัวไม้ไว้ก่อนทำการขัดพื้น  เพราะอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้เนื่องจากการขัด

เงื่อนไขอื่นๆ

 
1) มาตรฐานการทาสี คือ 4 เที่ยว (รวมสีโป้ว รองพื้น ท็อปโค้ท)  ถ้าต้องการทาเพิ่ม  ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2) หลังจากทาสีท็อปโค้ทเสร็จแล้ว  ควรรอสีให้แห้ง 4 ชั่วโมง  ถ้าต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ควรรอ 5 วันให้
 สีแห้งตัวเต็มที่ตามสเปกของสี
3)ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการการปกป้องครอบคลุมพลาสติกใสเฟอร์นิเจอร์อันเนื่องมาจากมีฝุ่นบ้าง
 
บริการขัด ย้อมสี ทาสี ภายนอกอาคาร (OUTDOOR)
  
    ในกรณีที่พื้นผิวไม้ด้านนอกอาคารที่ต้องทนแดด ทนฝน น้ำค้าง  ฯลฯ ในแต่ละสภาพอากาศ  ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องมีการผุไปตามกาล  สีลอกล่อน  สีซีดจาง  มีรอยขูดขีด  จึงแนะนำให้มีการขัดหน้าพื้นไม้ใหม่  ซึ่งทำให้ไม้ดู “ เสมือนใหม่” เนื่องจากได้ขัดผิวหน้าออก  จากนั้นแนะนำให้ทา ออย OIL ทับหน้าพื้นไม้  เพื่อให้เกิดการรักษาเนื้อไม้ต่อไป

  ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนการซ่อมพื้นไม้
     
 
ขั้นตอนที่ 2a
ร่องไม้ที่มีความกว้างไม่เกิน 5 มม. ใช้ฝุ่นไม้หรือสีโป้วอุดรอยได้ในระดับยอมรับได้(ซึ่งอาจจะแตก ยุบ เนื่องมาจากการขยาย หดตัวของไม้ตามสภาพอากาศ)
     
  ขั้นตอนที่ 2b
ร่องไม้ที่ความกว้างเกิน 5-12 มม. จำเป็นต้องใช้เศษไม้มาเติมลง เพื่อให้ร่องไม้มีความกว้างน้อยลงที่สุด หลังจากนั้นจึงขัด ทำสี ในขั้นตอนต่อไป
     
  ขั้นตอนที่ 3
การขัดไม้นั้น จะต้องใช้กระดาษทรายให้ถูกต้องด้วย  โดยเริ่มจาก เบอร์หยาบ ปานกลาง และ เบอร์ละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำงานสี
     
  ขั้นตอนที่ 4
การย้อมสีไม้(ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการเลือกสีย้อมไม้)
     
  ขั้นตอนที่ 5
การทาสีรองพื้นและการทาสีท๊อปโค้ืท