• OUR PRODUCT SERVICE

Products and Services

       ร้านไม้ไทยอิสระ   บริการ ปู ขัด ทา ด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ ชนิดไร้ฝุ่น (ฝุ่นน้อย) พร้อม ด้วยบริการทาพื้นไม้ด้วยสีสูตรน้ำ ที่ช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีสู่สังคมไทย

 รูปแบบการบริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 

เครื่องมือที่ใช้ในงาน (Tools & Equipments)

Taurus เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น(ฝุ่นน้อย)นำเข้าจากประเทศอิตาลี ที่ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้

Nova2   เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น(ฝุ่นน้อย) ใช้สำหรับขัดมุม หรือพื้นที่เล็กที่เครื่องใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้

Rotex sander เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น(ฝุ่นน้อย)จากประเทศเยอรมัน ใช้สำหรับขัดมุม โดยเฉพาะการขัดบันได ซึ่งไม่ต้องใช้พลาสติกคลุม ทำเป็นอุโมงค์ เพื่อขัดบันได