• คุณภาพโดยรวมของงาน
     ไม้ไทยอิสระ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพถึงลูกค้าโดยได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ตามสภาพตามความเป็นจริง  โดยมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพของเรา

      คุณภาพโดยรวมของงาน

           - รายละเอียดของงาน
           - ความซื่อสัตย์และจริงใจ
           - การรับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
           - ราคาที่สมเหตุสมผล
           - การทำงานตามงบประมาณของลูกค้า
Commercial wood floor sanding ,restoration& repair
 
    ในปัจจุบันนี้ พื้นไม้ธรรมชาติ ได้มีบทบาท แพร่หลายไปในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตราคาร บาร์ผับ สำนักงาน ฯลฯ  การใช้เทคนิค อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้มีผลต่อความคงทน ความสวยงามของพื้นไม้