• OUR EQUIMENT

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือในการขัดพื้นไม้นั้น  มีหลายชนิด หลายประเภท และราคาที่แตกต่างกันไปตามคุณภาพและหน้าที่ของเครื่องมือ  ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือขัดพื้นไม้ชนิดฝุ่นน้อยนั้น  ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับประเภทของงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกต้อง  โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การนำเสนอแพ็คเกจ(Packgage)ตามความต้องการของลูกค้า

Package A   บริการขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อย และทาสีสูตรน้ำ  เหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่สร้างความรบกวนสำหรับเรื่องของฝุ่น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากสีเนื่องจากใช้สีสูตรน้ำ

Package B    บริการขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อย และทาสีสูตรยูรีเทน(Solvent base)  เหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่สร้างความรบกวนเกี่ยวกับฝุ่น อาจจะมีกลิ่นอันเนื่องมาจากสี

Package C   บริการขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดมีฝุ่น(ใช้น้ำมัน) และทาสีสูตรยูรีเทน(Solvent base)  เหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่ไม่มีผู้อาศัย

Package D   บริการขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อย (Light Sanding) แลทาสีสูตรน้ำ ลงบนพื้นไม้ที่ทำสีสำเร็จ(Engineer floor) อันเนื่องมาจากสีเก่า หรือเนื่องมาจากการลำดับความสำคัญของงานไม่ดี อาทิ น้ำปูนหยด สีจากฝ้า เพดานหล่นใส่