• HOME
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
MaiThai-Isara Gallery
 
ปู ขัด ทา ปูขัดไร้ฝุ่น ไม้ปาร์เก้ เครื่องขัดพื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ปาร์เก้

    ปัจจุบันนี้ เมื่อเราพูดถึงการปรับปรุงบ้าน โดยส่วนใหญ่ เรามักจะพูดถึงการทาสีบ้านให้ดูใหม่ขึ้น ทาผนังด้วยสีเฉดใหม่ๆ  ในขณะเดียวกัน สำหรับบ้านที่เป็นพี้นไม้ มีบางท่านที่ต้องการปรับปรุง หรือ เคลือบสีไม้ใหม่แต่เกรงว่าเมื่อเวลาขัดพื้นไม้แล้วจะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว ซึ่งทำให้ฝุ่นไปเลอะติดผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ แม้กระทั่งเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ ทำให้เป็นภาระ ยุ่งยากในการทำความสะอาด นอกจากนั้นแล้ว ฝุ่นอาจจะสร้างมลภาวะในบ้านจากการฟุ้งกระจาย มีผลกระทบต่อระบบการหายใจ ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก  ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัญหาหลักในการที่ท่านเจ้าของบ้านทั้งหลายไม่ต้องการปรับปรุง หรือซ่อมแซมพื้นไม้ หรือต้องคิดมากสำหรับความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในการปรับปรุง ซ่อมแซม และขัดพื้นไม้

    ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เนื่องด้วย ร้านไม้ไทยอิสระ ได้เปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการ ขัดพื้นไม้โดยนำเข้าเครื่องขัดพื้นไม้ที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเครื่องขัดพื้นไม้แบบไร้ฝุ่น  ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านเจ้าของบ้านในการแก้ปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้แล้วนั้น ร้านไม้ไทยอิสระยังคำนึงถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากสีเคลือบสีไม้ปาร์เก้ในปัจจุบัน  โดยเราใช้สีสูตรน้ำ(Waterbase) ในการลดปัญหาของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากปัญหาเดิมๆ  นอกจากนี้แล้ว  ท่านยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกด้วย  เนื่องจากสีเคลือบไม้สูตรน้ำเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม  กล่าวคือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อมของโลก  และลดสภาวะโลกร้อน(Global warming)

    ดังนั้น เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดไร้ฝุ่นและสีเคลือบไม้สูตรน้ำ สามารถตอบโจทย์ให้ท่านได้  ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสะดวกสบายมากขึ้นในการคิดที่จะตัดสินใจในการปรับปรุงพื้นไม้ของท่านให้ดูเสมือนพื้นไม้ใหม่ ในระยะเวลาอันสั้น

    อนึ่ง ไม้ไทยอิสระ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพถึงลูกค้าโดยได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตามสภาพตามความเป็นจริง โดยมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพของเรา โดยยึดหลัก

 คณภาพโดยรวมของงาน ประกอบด้วย
- รายละเอียดของงาน
- ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
- ความรับผิดชอบของงาน และเสร็จตามกำหนดเวลา
- การรับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ราคาที่สมเหตุสมผล
- การทำงานตามงบประมาณของลูกค้า

หากท่านเจ้าของบ้านท่านใด  มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงพื้นไม้ในบ้านของท่านกรุณาติดต่อมายังที่อยู่

ที่อยู่. เลขที่ 4 ถ.อ่อนนุช 75 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-328-7118 แฟกซ์. 02-328-7880 มือถือ. 089-811-5157 ,0819079598

เรายินดีพร้อมที่จะนำเสนอบริการที่ต่อทุกๆท่านเสมอ พร้อมกับการรับประกันคุณภาพงาน