• HARDWOOD FLOOR
Hardwood floor Maintenance Instruction
 
คู่มือการดูแลรักษาพื้นไม้

โดยทั่วไป หลังจากทาสีเคลือบพื้นไม้เที่ยวสุดท้ายนั้น  จะใช้เวลาแห้งตัว 2-3 ชั่วโมง และ สีจะแห้งตัวเต็มที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 7-14 วัน

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านบริเวณที่ทาสีพื้นไม้ควรให้ผ่าน 24 ชั่วโมงก่อน

พื้นไม้คือการลงทุนตลอดชีพ เพราะสามารถซ่อม ขัด ทาสีใหม่ได้เมื่อถึงเวลา

การบำรุงรักษา ดูแลพื้นไม้อย่างสม่ำเสมอ  เช่น การดูแลรักษาทำความสะอาด การป้องกันเฟอร์นิเจอร์ที่มีคมจากการลาก ถู เช่น การหุ้มขาโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ ด้วยโฟม หรือฟองน้ำนั้น สามารถช่วยรักษาพื้นไม้ในระยะยาวได้