• FAQ
FAQ สีที่ใช้แล้วจะมีอายุได้อีกนานเท่าไหร่?
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษา และขึ้นอยู่กับชนิด หรือประเภทของสีที่เลือกใช้ กล่าวคือ
สีเคลือบไม้เกรด อคริลิค (ถอดรองเท้า) สามารถอยู่ได้มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
สีเคลือบไม้เกรด 2K (ใส่รองเท้า)สามารถอยู่ได้มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาดังกล่าว เป็นการประมาณการคร่าวๆ เบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของสี  เกรดของสี ขั้นตอนการทำงาน และสภาพแวดล้อม เป็นต้น
FAQ ความแตกต่างระหว่างการใช้สีเคลือบไม้ กับ ออย(OIL)
การใช้สีเคลือบพื้นไม้ใหม่  พื้นไม้ดูเป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับบ้านเราหรือ ในเขตอาเซียน  ในขณะเดียวกัน ออย(OIL) อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับชาวเอเซีย ซึ่งให้ความเป็นธรรมชาติมากเพราะไม่มีฟิล์มเคลือบผิวไม้เมื่อเทียบกับสีเคลือบทาไม้ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ และดุลยพินิจของแต่ละบุคคล