• CONDITION

Condition เงื่อนไขการทำงานร่วมกัน

    สิ่งสำคัญก่อนทำการขัดพื้นไม้นั้น จำเป็นต้องทราบว่า พื้นไม้นั้นต้องมีการซ่อมหรือไม่ สาเหตุมาจากการ ผุ  สีลอกล่อน (เนื่องมาจากสีหมดอายุ)  ปลวก มอด ทำลาย ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมไม้ก่อนทำงานขัดพื้นไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการซ่อมแซมพื้นมิฉะนั้น การขัดพื้น  การทาสีพื้นใหม่ก็จะไม่เกิดประโยชน์  ดังนั้น การซ่อมแซมพื้นไม้นั้น เป็นงานสำคัญลำดับแรก
    ในกรณีที่พื้นไม้มีสภาพดี ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมก็สามารถทำงานขัดได้  ซึ่งในงานขัดนั้น ต้องมีการดูแลคุณภาพการขัดให้ดี ไม่ให้มีรอยคลื่น  ดังนั้น  การทำงานขัดพื้นไม้ที่ดีต้องมีความเข้าใจในเนื้องาน และมีเทคนิคในการขัดพื้นไม้  ก็จะส่งผลให้งานทาสีพื้นไม้มีประสิทธิภาพที่ดีตามไปด้วย

ความร่วมมือจากท่านลูกค้าก่อนเริ่มงานขัดพื้นไม้

1. การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง และสิ่งของอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของท่านลูกค้า ที่จะต้องขนย้ายเพื่อให้พื้นที่ว่ง ทำให้สามารถขัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผลงานออกมาดีและเสร็จทันเวลาตามที่ได้ตกลง

2. ร้านไม้ไทยอิสระ ขอแนะนำว่า  ในกรณีที่ท่านเจ้าของสถานที่ที่ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ ควรลำดับความสำคัญ และบริหารงานของผู้รับเหมาแต่ละรายให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้งานในภาพรวมมีผลงานออกมาดีและไม่ต้องทำงานแก้ไข หรือทำงานซ้ำ ทำให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น

3. การขัดพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดไม้ชนิดไร้ฝุ่น/ฝุ่นน้อยนั้น  จะช่วยลดฝุ่นประมาณ 90% เมื่อเทียบกับเครื่องขัดไม้เดิม (ชนิดใช้น้ำมัน)  ฝุ่นหนักหรือขี้เลื่อยจะตกอยู่กับพื้นไม้ ซี่งพนักงานของเราจะเป็นคนดูแลรักษาความสะอาดให้อย่างเป็นที่เรียบร้อย

4. การขัดพื้นไม้นั้น อาจจะกระทบกับบัวผนังบ้าง(ในกรณ๊ที่ไม่เปลี่ยนบัว) จึงต้องขอความร่วมมือกับท่านลูกค้าช่วยป้องกันบัวไม้ไว้ก่อนทำการขัดพื้น  เพราะอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้เนื่องจากการขัด

เงื่อนไขอื่นๆ

1. มาตรฐานการทาสี คือ 4 เที่ยว (รวมสีโป้ว รองพื้น ท็อปโค้ท)  ถ้าต้องการทาเพิ่ม  ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. หลังจากทาสีท็อปโค้ทเสร็จแล้ว  ควรรอสีให้แห้ง 4 ชั่วโมง  ถ้าต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ควรรอ 5 วันให้ สีแห้งตัวเต็มที่ตามสเปกของสี
3. ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการการปกป้องครอบคลุมพลาสติกใสเฟอร์นิเจอร์อันเนื่องมาจากมีฝุ่นบ้าง

คุณสมบัติเหล่านี้ ตรงกับตัวคุณหรือไม่

ถ้า...คุณเป็นคนมีเหตุผล และเป็นคนรักไม้ ความเป็นธรรมชาติ  โดยเฉพาะพื้นไม้  ไม่ใช้ลามิเนตหรือพรม

ถ้า...คุณชอบทำงานกับคนพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของคุณ

ถ้า...คุณมีความสุขที่จะทำงานร่วมกับช่างมืออาชีพที่คุณสามารถไว้วางใจในคุณภาพงาน โดยไม่ต้องกังวล

ถ้า...คุณคาดหวังถึง ความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และการทำงานอย่างตรงไปตรงมา

ถ้า...คุณเชื่อในการทำงานกับองค์กรที่เสนอถึงความคุ้มค่า คุณภาพของงาน และมีคุณค่า โดยไม่คำนึงถึงราคาถูกเป็นหลัก

(คุณค่าโดยรวม หมายถึง งานที่มีคุณภาพสูง คงทน สินค้ามีคุณภาพ ราคาที่สมเหตุผล และมีบริการที่ดี)

เหตุผลเหล่านี้ ฟังดูแล้วเป็นตัวคุณใช่มั้ย ? ลองโทรหาทีมงาน เรา ไม้ไทยอิสระ สิครับ