• BENEFIT OF WOOD FLOOR
ข้อดีของพื้นไม้

อายุการใช้งาน ที่นานมากๆ และสามารถซ่อมแซมให้เสมือนใหม่ได้เมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องรื้อทิ้ง  เพียงแค่ทำการขัดพื้นไม้และทาสีใหม่ ก็สามารถอยู่ได้เป็นสิบๆปี

ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น สะดวกสบาย  สัมผัสแล้วมีรู้สึกดี  

เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคภูมิแพ้  เนื่องจากพื้นไม้นั้น ไม่เป็นวัสดุที่เก็บฝุ่นเหมือนพรม  เมื่อเวลาผ่านไป ขาดการดูแล ทำความสะอาด พรม ก็จะเป็นที่เก็บกัก ความชื้น ความสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของหลายโรค อาทิ โรคภูมิแพ้

รักษา ทำความสะอาดง่าย   เพียงแค่กวาด และเช็ดถูเป็นประจำ

เพิ่มคุณค่าให้บ้านของคุณ  เพราะบ้านที่ปูพื้นไม้ในปัจจุบันนั้น หายาก เพราะใช้วัสดุทดแทนไม้เยอะมาก  ดังนั้น บ้านที่ปูพื้นไม้นั้น จะมีมูลค่าที่สูงกว่า บ้านที่ไม่ปูด้วยพื้นไม้